Kancelaria Adwokacka Tarnów

Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Stała opieka prawna zapewnia danemu Klientowi bezpieczeństwo i kompleksową pomoc w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa, także poprzez stały kontakt z Kancelarią w godzinach pracy. Wynagrodzenie za objęcie stałą opieką prawną ustalane jest indywidualnie według woli Klienta – Kancelaria dopuszcza różne formy wynagrodzenia : ryczałtowe, godzinowe, za czynności.

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw cywilnych ( m.in. o zapłatę, ochronę własności i posiadania, zasiedzenie nieruchomości, ochronę dóbr osobistych, roszczenia wynikające z umów, roszczenia z czynów niedozwolonych, sprawy o nienależne świadczenie, sprawy wieczystoksięgowe i inne wynikające z roszczeń i służące ochrony interesów Klienta). Kancelaria oferuje też pomoc przy prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego m.in. dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z dzieckiem, egzekucji ustalonych kontaktów, ustanowienie rozdzielności majątkowej, jak też innych spraw rozpatrywanych w sądzie rodzinnym (np. ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej). Oferta dotyczy zarówno reprezentacji przed sądem, jak też pisania samych pism, zgodnie z wolą i życzeniem Klienta

Rozwody i podział majątku

Rozwody i podział majątku

Kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych w zakresie reprezentacji przed sądem, jak też w zakresie pomocy w pisaniu pozwu o rozwód i dalszych pism procesowych. Dalszą konsekwencją rozwodu jest podział majątku dorobkowego małżonków. W tym zakresie również świadczymy usługi zarówno poprzez pomoc w napisaniu pism procesowych, reprezentację przed sądem, jak też pomoc w negocjacjach w postępowaniu przedsądowym.

Spadek i dział spadku, zniesienie współwłasności

Spadek i dział spadku, zniesienie współwłasności

Kancelaria oferuje pełną pomoc w zakresie stwierdzenia nabycia spadku, wypełnienia deklaracji do Urzędu Skarbowego, działu spadku. Oferujemy też pomoc w zakresie spraw dotyczących zniesienia współwłasności.

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

Prawo gospodarcze i spółek handlowych

Kancelaria oferuje pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw przed sądem. Kancelaria oferuje też pomoc w tworzeniu, likwidacji, przekształcaniu spółek prawa handlowego, rejestracji podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń, upadłości przedsiębiorców, upadłości konsumentów.

Prawo karne, wykroczenia

Prawo karne, wykroczenia

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach karnych na każdym etapie postępowania tj. w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu wykonawczym. W postępowaniu wykonawczym oferujemy pomoc w sprawach dotyczących m.in. odroczenia wykonania kary, zawieszenia wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, zwolnienia warunkowego, postępowania dotyczącego zarządzenia wykonania kary, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Reprezentujemy Klientów zarówno w charakterze obrońcy, jak też w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie spraw pracowniczych, reprezentując zarówno pracowników, jak też pracodawców m.in. w postępowaniach dotyczących spraw o zapłatę, o odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy. Oferujemy również pomoc w sprawach przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych m.in. o rentę i emeryturę.

Windykacja należności

Windykacja należności

Pomagamy w procedurze odzyskiwania należności, od postępowania przedsądowego, poprzez postępowanie sądowe, aż do reprezentacji przed komornikiem.

Odszkodowania

Odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań m.in. poprzez reprezentację przed ubezpieczycielami i przed sądami, udział w negocjacjach, odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania.

Prawo administracyjne, prawo budowlane

Prawo administracyjne, prawo budowlane

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa administracyjnego, zarówno poprzez sporządzanie pism, jak też reprezentację przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.

Porady on-lineProste zasady:

  1. Wypełnij formularz ze szczegółowym opisem sprawy.

  2. Odbierz wiadomość e-mail z wyceną porady.

  3. Dokonaj płatności zgodnie z otrzymaną wyceną na wskazany w wiadomości rachunek bankowy.


Szczegółowy regulamin (kliknij).

Wypełnij formularz aby uzyskać poradę:

co o nas mówią?

Właściciele Firmy AVANTI

lidera w sprzedaży metali kolorowych w Polsce

Od dobrych kilku lat korzystamy z usług Kancelarii Adwokackiej Katarzyny Skoczylas. Możemy zapewnić, że wsparcie jakie otrzymuje nasza firma w zakresie pełnej obsługi prawnej jest na bardzo wysokim poziomie. Nie ma chyba sprawy, której Pani Katarzyna Skoczylas by się nie podjęła. Zawsze robi to z taktem, kulturą, cierpliwością i życzliwością nie pozostawiając nas bez informacji, której potrzebujemy. Nie bez znaczenia jest fakt, że Pani Katarzyna doskonale pamięta i orientuje się w sprawach, które prowadzi w naszym imieniu, nawet jeśli są one skomplikowane i trwają po kilka lat. Z całą pewnością polecamy obsługę prawną w tej Kancelarii.

Anna

Pani mecenas prowadziła moją sprawę rozwodową i sprawę o podział majątku wspólnego. Mogłam liczyć nie tylko na rzetelną obsługę prawną, ale też na zrozumienie mojej sytuacji, takt i wysoką kulturę prowadzenia sprawy.

Marek

Właściciel firmy

Korzystam z usług Kancelarii głównie w zakresie windykacji długów. W przeciągu 3 ostatnich lat wszystkie sprawy windykacyjne, zakończyły się sukcesem. Dodatkowo sposób w jaki Pani mecenas prowadzi sprawy pozwala na dalszą bezproblemową współpracę z windykowanymi kontrahentami. Mało tego, niektórzy z nich również zaczęli korzystać z usług Kancelarii.