Obsługa klientów indywidualnych, w szczególności:

 • poradnictwo prawne (w tym porady on-line)

 • kompleksowa reprezentacja przed sądami (w tym również Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym), urzędami oraz innymi podmiotami, w tym udział w mediacjach, negocjajach i innych spotkaniach z podmiotami trzecimi

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • sporządzanie projektów pism procesowych, umów i innych dokumentów,

 • opiniowanie i korekta pism procesowych, umów i innych dokumentów

 

Obsługa przedsiębiorców, w szczególności:

 • bieżąca, kompleksowa obsługa prawna zawierająca zarówno poradnictwo prawne, reprezentację przed sądami, urzędami i innymi podmiotami, jak również pozostałą obsługę prawną związaną z danym przedsiębiorstwem

 • uczestnictwo w mediacjach, negocjacjach i innych spotkaniach biznesowych

 • kompleksowa pomoc w zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:

Kancelaria zajmuje się sprawami z wszelkich dziedzin prawa tj. :

 • prawo cywilne ( m.in. sprawy spadkowe, o zapłatę, ochrona własności i posiadania, zasiedzenie nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, windykacja należności)

 • prawo karne, wykroczenia (m.in. reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, obrona oskarżonego, odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary – pomoc prawna od postępowania przygotowawczego do wykonawczego)

 • prawo administracyjne (m.in. prawo budowlane, gospodarowanie nieruchomościami, ochrona środowiska, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne)

 • prawo rodzinne (m.in. sprawy o rozwód i separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska, podział majątku, rozdzielność majątkową)

 • prawo gospodarcze i spółek handlowych (m.in. tworzenie, likwidacja, przekształcanie spółek prawa handlowego, rejestracja podmiotów gospodarczych, upadłość przedsiębiorców, upadłość konsumentów)

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, o rentę, emeryturę)

 • odszkodowania (m.in. reprezentacja przed ubezpieczycielami i przed sądami, udział w negocjacjach, odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania)

 

Kancelaria zapewnia pełną elastyczność oferując zarówno kompleksową obsługę prawną i przejęcie do prowadzenia całej sprawy, bądź też pomoc prawną jedynie w zakresie danego etapu sprawy tj. np. windykacji, postępowania przygotowawczego, sporządzenie projektu pisma.

O zakresie pomocy prawnej zawsze decyduje sam Klient.

 

DO POBRANIA