Kancelaria zapewnia stałą obsługę prawną przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych polegającą na:

  • odbywaniu dyżurów w siedzibie przedsiębiorcy bądź siedzibie Kancelarii

  • zapewnieniu pełnej obsługi prawnej w zakresie działalności danego przedsiębiorstwa/klienta

  • udział w spotkaniach, negocjacjach, mediacjach dotyczących przedsiębiorstwa/klienta

  • reprezentacja przed sądami, urzędami i innymi podmiotami

 

Stała opieka prawna zapewnia danemu Klientowi bezpieczeństwo i kompleksową pomoc w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa, także poprzez stały kontakt z Kancelarią w godzinach pracy.

Wynagrodzenie za objęcie stałą opieką prawną ustalane jest indywidualnie według woli Klienta – Kancelaria dopuszcza różne formy wynagrodzenia: ryczałtowe, godzinowe, za czynności.